Vajalik dokumentatsioon

  • Koostame nõutava dokumentatsiooni.
  • Laeme EHR-i veebikeskkonda koostatud ehitusdokumendid üles.
  • Parandame taotluses kohaliku omavalitsuse poolt koostatud märkused 30 tööpäeva jooksul.
  • Kohalik omavalitsus väljastab kasutusloa.

Ehitise

kasutusluba

Ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab
ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.

Oleme abiks nii õiguslikul alusel kui ka omavoliliselt püstitatud, laiendatud või ümberehitatud hoonele kasutusloa taotlemisel ning tegeleme kliendi soovil kogu kasutusloa taotlemisega seonduva asjaajamisega kuni kasutusloa väljastamiseni.

Juhul, kui hoone olemasolev dokumentatsioon on puudulik, koostame kasutusloa taotlemiseks vajamineva dokumentatsiooni.

rsz_pexels-photo-4458205

Ehitistele vajalik dokumentatsioon

Mõõdistusprojekt

Teostame olemasolevale hoonele või rajatisele mõõdistamise (inventariseerimise). Ehitise mõõdistusprojekt on dokumentide kogum, mis koosneb arhitektuursetest ja kasutuslikest joonistest, mis on mõõdetud faktiliselt ehitatud ehitise ülesmõõdistamise teel.

Muudatusprojekt

Teostame olemasolevale hoonele või rajatisele muudatusprojekti, kui ehitise tehnilised näitajad, arhitektuursed vaated ja/või hoone plaaniline lahendus erineb ehitusloa saanud projektist.

Ehitusaudit

Teostame ehitusauditeid eramutele, kortermajadele.

Lase meil koostada dokumentatsioon, laadida EHR-i, parandame ja täiendame vajalikud lisad - kasutusluba käes!